Főoldal / Információk / Adatvédelem, szerződési feltételek és jogi nyilatkozat
Nyomtatás

Adatvédelem, szerződési feltételek és jogi nyilatkozat

1. Bevezető rendelkezések

A webáruház  tulajdonosa minden regisztrált illetve az  elitparfum.hu webshopban vásároló üzleti partnerét biztosítja, hogy az adatvédelmi elveknek megfelelően védi és diszkréten kezeli adataikat, azokat nem szolgáltatjuk ki harmadik személynek, kivéve ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik .  Üzleti feltételeink célja, meghatározni és pontosítani egyrészről az eladó (szállító) másrészről pedig a vevő (ügyfél, fogyasztó) jogait és kötelezettségeit. 

Minden a elitparfum.hu weboldalon keresztül beérkezett megrendelést kötelezettségnek tekintünk. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A vevő a a megrendelés leigazolását igazoló e-mailben megadott árat fizeti meg, amely az áru megrendelésének idején érvényes. Abban az esetben, ha váratlan események adódnak, a raktárkészleten szereplő termékek megsemmisülnek, szavatosságuk lejár, vagy a termék elfogy, a szállítási időpont meghosszabbításának jogát, megrendelés törlésének jogát fenntartjuk. Ilyen esetben a vevőt azonnal tájékoztatjuk .

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a a weboldalunkon feltüntetett termékek mellett található képek illusztrációk. A termék csomagolásának gyártó által történt megváltoztatása miatt reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

2. A vételár visszatérítésének szavatolása

Amennyiben a megrendelt és átvett termékkel bármilyen jellegű minőségbeli problémája lenne , kérjük jelezze e-mailben, személyesen, vagy telefonon . A termékek eredetiségéért visszavásárlási garanciát vállalunk. Minőségi reklamáció esetén a küldemény átvételétől számított 8 munkanapon belül küldheti vissza. Amennyiben a reklamációja jogos, a vételár az Ön által megadott bankszámlára lesz átutalással visszatérítve a visszaküldött áru megérkezésétől számított 14 napon belül. A visszaküldött árut az eladó címére ajánlott küldemény formájában kell feladni, amennyiben nincs mód személyesen elhozni az Elitpont  átvételi pontra a ( 1133 Budapest XIII: Váci út 51./B sz) . Abban az esetben ha a ügyfél az árut megrongált, hiányos vagy részben elhasznált állapotban küldi vissza, jogosultak vagyunk az így keletkezet kárt az önz számára visszaküldendő összegből levonni illetve amennyiben a terméket kibontotta , használta és a reklamáció alaptalan, a termék visszavásárlását jogunkban áll megtagadni. A visszaküldés szállítási költségeit a vevő viseli. Az árut nem lehet utánvéttel visszaküldeni, az ilyen formában visszaküldött árut nem fogadhatjuk el. A fenti feltételek teljesítése esetében a visszaküldött áru vételára meg lesz térítve. A fenti feltételek valamelyike teljesítésének hiányában a szerződéstől való elállást nem fogadhatjuk el és az árut a vevő költségeire visszaküldjük.

3. A megrendelés elintézése

Az áru a vevő számára az elektronikus úton leadott megrendelés alapján szállítjuk. Minden megrendelés érvényességének feltétele a kötelező adatok kitöltése a megrendelés elküldésénél. Az eladó jogosult a megrendelés igazolásának kikérésére telefonon keresztül vagy e-mail formájában.

Kedves vásárlóink !

Felhívjuk figyelmüket, hogy bizonyos márka jelzésű tesztereket illetve  reprezentációra, bemutatásra szolgáló termékeket kizárólag nem magán személyek részére és nem saját felhasználásra áll módunkban értékesíteni.

Viszont eladókat illetve cégeket csak előzetes megbeszélés és szerződés alapján áll módunkban kiszolgálni a területi kizárólagos értékrsítési jogok illetve egyéb jogkövetkezmények miatt.

Megértésüket köszönjük.

4. Fizetési feltételek

A elitparfum.hu oldalon feltüntetett árak véglegesek. Az eladó ÁFA fizető. 
A számla – adóbizonylat minden megrendelés része, az eladó az árak módosításának jogát fenntartja. Azonban, ha az árut megrendelte, azon brutto ár árvényes, amellyel az árut megrendelte a változásokra való tekintet nélkül.
A vevő a vételárat a következő módon téríti meg:

Szállítási utánvétel:
- az áruért csak az átvételénél fizet közvetlen a küldemény kézbesítőjének (futárnak). Az utánvétel ára a megrendelés értékétől és a szállítás fajtájától függ.

Személyes átvétel:

-készpénz

5. Szállítási feltételek

Az árut általában fölösleges halasztás nélkül 3 munkanapig terjedő határidőben, legkésőbben az érvényes megrendelés kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül szállítjuk le. Az áru elérhetőségétől függ, hogy saját raktárunkban vagy a beszállítóknál található. Abban az esetben, ha váratlan események adódnak, a szállítási időpont meghosszabbításának jogát fenntartjuk. A leszállítási határidő ilyen formájú meghosszabbításáról a vevőt haladéktalanul tájékoztatjuk telefonon vagy e-mailen keresztül. Ha a rendelés több tételből áll és nincs mindegyik raktáron, abban az esetben tájékoztatjuk a vevőt. A vevő dönti el, hogy a megrendelés részletekben vagy egyszerre lesz elintézve késedelemmel. Az áru arra a címre lesz kézbesítve, amelyet a megrendelési nyomtatványban feltüntet. Természetesen a kézbesítési cím a számlázási címtől eltérő lehet. A kézbesítési cím lehet például a munkahely is.  A megrendelés leszállítása után e-mail címére automatikusan igazolást kap az elintézéséről. Az árut a GLS futárszolgálaton keresztül szállítjuk.

6. Szállítás

Futárszolgálat:
Amennyiben kínálatunkból rendel terméket, a futárszolgálat általi szállítás ára a megrendeléstől függ (lásd a Fizetési feltételeket).
A küldemény szállításának határideje a raktárból történő leszállítástól számított 24 órán belül. A futárnak a kézbesítés előtt telefonálni vagy SMS-t kellene küldenie.

7. Szavatosság és reklamálás

A szavatosság múlása az árunak a fogyasztó által történő átvételével kezdődik. A vevő tudomásul veszi, hogy az árut köteles átnézni közvetlenül az átvétele után. Abban az esetben, ha az áru az átvétele során nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltakkal, a vevő köteles az eladót haladéktalanul értesíteni.
A megvásárolt árura a törvényben illetve a terméken megtalálható szavatossági időérvényes, általában 12-36 hónap bontástól számítva , ugyan úgy, mint a hagyományos boltban. Az eladó felelősséggel tartozik a termék minden meghibásodásáért,sérüléséért amely az árunál a vevő által történő átvételénél nyilvánvaló vagy a szavatossági idő alatt jelenik meg. Ez nem vonatkozik az árunak a kíméletlen bánásmód, nem előírásszerű tárolás vagy mechanikus megrongálás által keletkezett meghibásodásokra . A reklamáció postai úton, e-mailben, telefonon, személyesen  is érvényesíthető.
Amennyiben a terméket nem személyesen hozza be, a reklamációhoz csatolni kell a meghibásodás illetve a minőségi kifogás leírását, és a vevő elérhetőségét. A reklamáció intézése munkanapokon történik írásban , személyesen ,telefonon, vagy e-mailen keresztül történő válaszadással . Minden reklamációt fölösleges halasztás nélkül intézünk el és folyamatáról az ügyfelet értesítjük. A reklamációs jegyzőkönyvet az ügyfél számára a  reklamáció beérkezésétől számított 14 napon belül megküldjük.

Vásárlástól való elállás

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.  A vásárlónak a Vásárlástól való elállási/Elállási nyilatkozatát kell postai vagy elektronikus úton visszajuttatni .

A vásárlót a  45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § e) pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem illeti meg a Korm. rendelet 20.§-ában meghatározott elállási jog, amennyiben a termék az átadást követően felbontásra került, vagyis a Vevő a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta.

8. Személyes adatok védelme

A ránk bízott személyes adatok az ön beleegyezése nélkül a személyes adatok védelméről szóló ptk. törvény értelmében harmadik személy részére sem további alanyoknak nem adjuk át. Bármikor kérelmezheti módosítását / törlését telefonon vagy e-mailen keresztül. Az adatait úgyszintén módosíthatja a Személyes adatok cím alatt.

9. Záró rendelkezések

Az eladó szavatolja a vevő részére az áru elküldését a megállapodott leszállítási időn belül, a megrendelés idejében érvényes áron, az áru minőségi csomagolását és a megfelelő áru leszállítását. Az eladó a vevővel szemben nem szavatolja az áru leszállításának a futárszolgálat (vagy nem pontos kézbesítési cím megadása) által okozott késedelmét, a szállítás esetleges nem teljesítését, a küldeménynek a futárszolgálat által történt megrongálását (az ilyen esetekben a reklamációt közvetlenül a futárszolgálat alkalmazottjánál kell érvényre juttatni. Az elektronikus formában elküldött megrendeléssel a vevő úgy a megrendelés elküldése napján hatályos üzleti feltételek rendelkezéseit elfogadja, mint a megrendelt áru érvényes árát, amely a elitparfum.hu weboldalon van közzétéve.

Az átvételi pont üzemeltető : Omino Lux Kft. Budapest 1133 Váci út 47/b Cégjegyzékszám: 01-09-309103  Adószám: 26230843-2-41

Szállító : Omino Lux Kft. Budapest 1133 Váci út 47/b Cégjegyzékszám: 01-09-309103  Adószám: 26230843-2-41

Webáruház üzemeltető : Omino Lux Kft Budapest Váci út 47/b  Cégjegyzékszám : 01-09-309103  Adószám : 26230843-2-41

Az üzleti feltételek 2018.12.27. napjától érvényesek.

Altalános felelősség

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 

·        a számítástechnikai csalás,

·        a kémkedés,

·        a számítógépvírusok,

·        a spam-ek,

·        a hack-ek

·        és egyéb támadások ellen.

A cikkhez tartozó képgaléria

Nem lettek képek csatolva a cikkhez.

Mellékletek

Nem lettek mellékletek csatolva a cikkhez.