Főoldal / Információk / Szállítási lehetőségek
Nyomtatás

Szállítási lehetőségek

Az Átvételi pontot az Omino Lux Kft üzemelteti.

 

Amennyiben Ön web áruház tulajdonos, vagy Önt is érdekli a szolgáltatás , kérjük olvassa el feltételeiket :

Díjszabás az átvételi ponton :
 Amennyiben Ön velünk szeretné végeztetni webshopja illetve személyes csomagjainak átadását, elküldését .

Személyes átadásra hozzánk leadott, általunk felvett csomagok
-utánvét nélkül :                                                    100. - Ft /csomag
-utánvéttel :                                                           200.- Ft /csomag
-általunk történő csomagolás :           2,5 kg-ig       600 Ft / csomag
                                                           20 kg-ig,  1200.- Ft / csomag
Kiszállításra, csomagfeladásra részünkre leadott megbízás , általunk átvett csomagok
-utánvét nélkül                                                     1540.- Ft /csomag
-utánvéttel                                                            1640.- Ft/csomag
-általunk történő csomagolás  :              2,5 kg-ig  600.- Ft /csomag
                                                              20 kg-ig1200.- Ft / csomag

Díjszabásunk belföldre, az egész ország bármely területére egységesen vonatkoznak , a feltűntetett ár az ÁFÁT tartalmazza .

 

Csomagszállítás, kézbesítés, átvételi ponton

1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:
1.1. Az
Az Omino Lux Kft. , /továbbiakban Futár/, Magyarország területén, háztól-házig vállalja küldemények kézbesítését, valamint átvételi pontján azok személyes átadását. Cégünk olyan szállítmányozó cégekkel áll kapcsolatban, illetve szerződésben, akik nagymértékű kedvezményt biztosítanak számunkra azáltal, hogy szállításainkat egy számlán összegzik, valamint magánszemélyektől eltérően, jóval magasabb csomagszámot és folyamatos szállíttatást vállal partnereivel. Ezeket a megtakarításokat közvetítjük az Ön számára! A szállítandó, vagy átadásra átvett csomagokat illetve árucikkeket cégünk átvételi pontján, személyesen vesszük át átadásra, csomagolásra illetve házhoz szállításra és azok szállításra történő átadását, utánvét esetén az ellenérték feladó részére történő kifizetését, mi végezzük. A szállítandó, vagy személyes átvételre nálunk hagyott csomagokért csak az átvételtől a kézbesítésig, átadásig vállalunk felelősséget. Kézbesítést, személyes átadást vállalunk utánvéttel illetve utánvét nélkül is, mely szolgáltatás díjait díjszabási táblázatunkban találja meg.
1.2. A kézbesítésre átvett csomagok kézbesítését 48 órán belüli elvégezzük, a csomag kézbesítési időpontjáról a címzett SMS-ben vagy e-mailben kap értesítést. Amennyiben címzettnek ezen időszakban nem áll módjában a küldeményt átvenni, további még egy időpontot kap egy új kézbesítési időpontra, amennyiben ez az időpont sem sikeres, ezt követően értesítjük, hogy az adott régióban hol veheti át személyesen csomagját a két meghiúsult kézbesítési időpontot követően és meddig tartjuk a megadott helyen a csomagot. Az utánvét esetében az átvett csomagért járó összeget szerződéses szállítmányozó partnereink a küldemény átadását követő legkésőbb 5 munkanapon belül rendelkezésünkre bocsájtják, így mi is megbízónk részére, mely összeget a szerződésben meghatározott módon a feladási szelvényt bemutató személy számára vagyunk kötelesek csak kifizetni az átvételi ponton személyesen. Az átvételt igazoló elismervények tárolását és azon szereplő adatokat titkosan, az adatvédelmi törvényben meghatározott módon kezeljük, amiért cégünk felelősséget vállal, az azon szereplő adatokat sem 3. személy sem jogosulatlan személyek számára nem szolgáltatjuk ki, semmilyen körülmények között.
1.3. Személyes átvételre szánt csomagjait szintén átvételi pontunkon vesszük át, ezek utánvét nélküli átadása értéktől függetlenül fix a díjszabásban szereplő összegért történik. Utánvétes átadás megrendelése esetén a megbízásban szereplő összegért cserében szolgáltatjuk ki a csomagot címzett részére, mely összeget megbízó részére a feladási szelvény részünkre történő bemutatása esetén áll csak módunkban kifizetni. Megbízó az utánvétes személyes átadásért díjtáblázatunkban meghatározott mértékű közvetítői díjat köteles részünkre megfizetni vállalt kötelezettségünk teljesítése után.

2. MEGRENDELÉS FELVÉTELE ÉS LEMONDÁSA:
2.1. Az áruszállításra szóló megbízás személyesen történik az Omino Lux Kft.  Bp. 1133 Váci út 51/B. szám alatti átvevő pontján, ahol a feladó a szolgáltatás megrendeléséről bizonylatot, átvételi elismervényt kap.
2.2. A szállítási megbízás aláírásával szerződéses jogviszony jön létre a feladó és a Futár között.
2.3. A szállítási megbízás lemondása költségmentesen történhet meg személyesen mindaddig, amíg cégünk meg nem kezdte a csomagok szállítási adminisztrációját. A meghiúsult, lemondott csomagfelvétel illetve szállítás díjtalan.
2.4. Futár az átvett csomagokat 24 órán belül szállítmányozó részére átadja, azonban fenntartja szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.

3. KÜLDEMÉNY FELVÉTELE:
3.1. A felvétel időpontját a Futár jogosult meghatározni az átvételi hely nyitvatartási idején belül.
3.2. A Futár a Szállítási szerződés egyeztetése után veszi át az árut a feladótól.
3.3. A feladó köteles minden kért információt megadni, illetve köteles a helyszínen tudatni a Futárral a küldemény szállításának speciális ismérveit.
3.4. A nem megfelelően közöltadatokból származó esetleges kár a feladót terheli.
3.5. A Futár jogosult tartalmi vizsgálatot lefolytatni, ha jövedéki adós, -illetve illegális, -vagy tiltott termék szállítását feltételezi.
3.6. A Futár köteles figyelmeztetni a feladót, ha az áru csomagolása a kereskedelemben szokásosnak nem felel meg vagy sérült. Amennyiben a feladó nem gondoskodik kellően a csomagolásról, úgy a Futár ezt a tényt rávezeti az átvételi bizonylatra, ami az esetleges reklamációt kizárja, vagy megtagadhatja a megbízást.
3.7. A felvétel igazolásaként, a mindkét fél által 2 példányban átvételi bizonylat kerül kiállításra, mely 2. példánya a feladónál marad.
3.8. Futár fenntartja a szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.

4. KÉZBESÍTÉS:
4.1. A kézbesítés időpontját a Futár átvételkor jogosult meghatározni az Aktuális szállítási tervben jelölt időszakokban, 0-48 óráig.
4.2. A Futár a Szállítási megbízásban megadott általános és speciális utasítások teljesülése után (bérmentesítés, áruérték beszedés és aláírások) szolgáltatja ki az árut a Címzettnek.
4.3. A csomagolás látható sérülése esetén a Futár megbízottja kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében a címzettel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.
4.4. A kézbesítés igazolásaként a mindkét fél által 2 példányban aláírt Átvételi elismervény, megbízás szolgál, mely nálunk maradt példányát adatvédelmi okokból a szerződés sikeres teljesítése után 10 munkanap elteltével megsemmisítünk, csak a csomagszámot és az esetlegesen utánvéttel kézbesített küldemények értékének átvételét igazoló részt tartjuk meg.

5. KÁRTÉRÍTÉSI FEDEZET:
5.1. A Futár a küldeményekre a felvételtől a kézbesítésig Kártérítési fedezetet vállal. Ez biztosítja, hogy a Futárnak felróható károk esetére - a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése kártérítési fedezetet fizet a feladó, megbízó javára.
5.2. Az alapbiztosítás 50 Euró/csomag értékig nyújt fedezetet alapáron.
5.3. A fuvarozó 1000 Euró felett a kártérítési igényt 50%-ban pénzben és 50%-ban szolgáltatásban írja jóvá a feladó javára amennyiben a szállítás során keletkezett kár az ő hibájából következik be.

6. SIKERTELEN ÉS MEGHIÚSULT KÉZBESÍTÉS:
6.1. Sikertelen kézbesítés esetén, ha a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, illetve telefonon sem elérhető, a Futár megbízottja jogosult elhagyni a helyszínt. Ilyen esetben a szerződött cégünk vagy futárunk értesítést hagy SMS-ben vagy írásban vagy e-mailben, hogy küldeményét milyen módon veheti át.
6.2. Meghiúsult kézbesítés esetén pl. ha a Címzett az áru átvételét érdektelenség miatt megtagadja a Futár a küldeményt visszaszállítja a feladónak. Ebben az esetben az áruszállítás díja a feladót terheli.

7. A KÜLDEMÉNY TARTALMA:
7.1. A csomag tartalmáért mindig a feladó vállalja a jogi felelősséget.
7.2. Amennyiben a csomagban olyan tétel van, ami miatt cégünket kár éri, úgy a kár megfizetése a feladót terheli.
7.3. Futár nem szállít és nem vesz át személyes átadásra tűz- és robbanásveszélyes, romlandó, fertőző, undort keltő árut, tűz-és lőfegyvert, robbanószert, földi maradványokat, különleges értékű árut, jövedéki adóval terhelt dolgot, illegális és egyéb veszélyes anyagokat és termékeket.
7.4. Csomagot csak 18. életévét betöltött személy adhat fel, aki a csomag tartalmáért aláírásával felelősséget tud vállalni.

8. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:
8.1. Az adatvédelmi törvény értelmében ezúton tájékoztatjuk hogy az Omino Lux Kft. adatait kizárólag a szolgáltatásainak igénybevételéhez kéri el, megadott adatainak felhasználásáról, tárolásáról szakszerűen gondoskodik.
8.2. Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk arra, hogy a felhasználók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
8.3. A szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő semmilyen más célra nem kívánjuk felhasználni.
8.4. Adatkezelőként kötelezzük magunkat, hogy gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok jogosulatlan felhasználását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik fél figyelmét felhívjuk ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítjuk, valamint a személyes adatokat a sikeres teljesítés után 10 munkanappal legkésőbb megsemmisítjük.
8.5. Az adatokat kizárólag az Omino Lux Kft. szolgáltatásainak megismertetéséhez és lebonyolításához kérjük be, kezeljük és tároljuk. Azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltatjuk ki semmilyen harmadik fél számára semmilyen keretek között sem.

 

A cikkhez tartozó képgaléria

Nem lettek képek csatolva a cikkhez.

Mellékletek

Nem lettek mellékletek csatolva a cikkhez.